Interpunkční znaménka jsou u jednotlivých rýmovaček vynechávána záměrně.