Přibývá dětí zraněných ve škole a při sportu! Již stovky lékařů podporují stále aktuálnější program „OBEZŘETNOST kéž se ráda zhostí role kamaráda“, inspirovaný stránkami traumatologie.
Účast lékařů vyvolává o nabízený program značný zájem především mezi školami ve spádových oblastech jejich ordinací. Odměnou je nadšený zpěv dětí a přání učitelů mít podnětné písničky stále po ruce. Nechybí tématické publikacepohlednice či vizitky, k jejichž ilustracím vybízíme děti, rodiče i učitele.
Žádný z nástrojů zaměřených na OBEZŘETNOST nemá pouze zabavit, ale hlavně povzbuzovat rodiče a učitele, aby si o jejich praktických hodnotách s dětmi povídali.