Ve zpěvnících, nabízených školám ZDARMA pro každé dítě (viz www.5522.cz), je výrazné logo s nadpisem: RÝMOVANÉ VIZITKY ZDE!? Co to znamená?

Od všech lékařů, ochotných vizitky šířit, i od vybraných firem (lékárny, optiky), lze žádat vizitku „od dětí pro děti“. Uvedené vzory vizitek kupují na podporu zdravotní prevence firmy. Proto je lze žádat pouze k nákupům!  Vylepené  logo  na obchodě tuto možnost připomíná.

Vizitkami lze platit! A to nejen publikace, které děti ještě nemají.
(vizitky celých sérií písniček, mají dvojnásobnou hodnotu)

     

Kde mohou rodiče za vizitky nakupovat (zpravidla od počtu 20 kusů), to jim rádi sdělujeme prostřednictvím kontaktů ve sloupci vpravo (stačí prozvonit, voláme zpět), pokud to ještě nevědí od spolupracujících firem. Vizitkami doporučujeme platit, až jsou vyplněné telefonními čísly (firmy i zákazníka). Rozhodně se to vyplatí!

Kromě dětí totiž odměňujeme i jejich rodiče, pokud mezi vizitkami odevzdanými za dárky pro děti objevíme i vizitky nazvané MOBILENKA. To jsou vizitky, které mají vepsané  telefonní číslo zákazníka, i telefonní číslo firmy, kde zákazník vizitku obdržel.

ODMĚŇOVAT naše příznivce však můžeme JEDINĚ tehdy, když víme, komu odměnu předat. Kdo naše vizitky od firem vyžaduje, a s důvěrou je opatřuje svým telefonním číslem, ten si odměnu jistě zaslouží. NELOSUJEME, ale ODMĚŇUJEME všechny příznivce našeho úsilí (vstupenkami na kulturní, sportovní, i jiné akce; dárkovými poukazy akceptovanými ve firmách, které rýmované vizitky poskytují; hudebními nosiči spolupracujících interpretů, apod.). Odměňovat naše příznivce nám není cizí (poukazy, zájezdy, věcné ceny, a jiné.).

Hodnotu odměn určuje množství MOBILENEK stejného telefonního čísla, které průběžně shromáždíme! Firmy si vizitky, přidávané kupujícím, kteří si o vizitku zpravidla říkají, průběžně přikupují. Tímto způsobem je doplňován FOND, o kterém se zmiňuje následný odstavec:

Všichni příznivci našeho úsilí (lékaři, učitelé, firmy, rodiče, děti) přispívají do „fondu na pomoc v hmotné nouzi“. Na doporučení spolupracujících lékařů je tento fond k dispozici rodinám těch, kteří nám projevili či projevují důvěru, protože na ně máme telefonický kontakt.

Interpunkční znaménka jsou u jednotlivých rýmovaček vynechávána záměrně.